Vă anunțăm că nu vom trimite comenzi în perioada 30 aprilie – 6 mai. Vă mulțumim pentru înțelegere și vă dorim sărbători pline de bucurie alături de cei dragi.

Negru Voda, Nr.26, Pitesti

comenzi@autocustom.ro / autocustom.ro@gmail.com

PRODUSE

Politica de Confidentialitate

 • Confidențialitatea datelor este de o importanță deosebită pentru autocustom.ro și dorim să fim deschiși și transparenți
  în privința prelucrării datelor cu caracter personal. Prin urmare, avem o politică în care este definit modul de
  prelucrare și de protejare a datele dumneavoastră cu caracter personal. Conform cerinţelor Regulamentului general
  privind datele personale (GDPR) și ale legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea
  datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004
  privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice şi
  toate actele normative care reglementează aceste operațiuni, Online Business Logistic SRL are obligaţia de a
  administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi.
 • Cine este operatorul datelor cu caracter personal?
  Compania românească, SC ADNA CUSTOM GROUP SRL („autocustom.ro”) este operatorul datelor cu caracter
  personal pe care ni le transmiteți și răspunde de datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu
  legislația aplicabilă privind protecția datelor.
 • SC ADNA CUSTOM GROUP SRL
  Sediu –Com. COCU. RACHITELE DE SUS, Arges România
  CUI: RO41317708, Reg.Com. J3/1768/2019
 • Unde vă stocăm datele?
  Datele pe care le colectăm de la dumneavoastră sunt stocate în Spațiul Economic European (SEE).
 • Scopul colectării datelor este desfășurarea în condiții optime a serviciilor si produselor pe care vi le oferim.
 • Datele personale pe care le colectăm sunt cele pe care ni le furnizați în vederea accesului la serviciile noastre.
 • La modul general, colectăm și stocăm pe o perioadă nedeterminată și prelucrăm următoarele date cu caracter
  personal:
 •  numele și prenumele dumneavoastră,
   adresa (adresele) de e-mail,
   adresa de corespondență
   numărul de telefon pe care ni-l furnizați (de serviciu / personal).
 •  IP
   numarul comenzii
   suma tranzacției
   data tranzacției
 • PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
  Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
  personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, autocustom.ro are obligatia de a administra in
  conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre
  dumneavoastra.
 • Scopul colectarii datelor este: informarea utilizatorilor / clientilor (Cumparatorilor) privind situatia contului lor de pe
  autocustom.ro, informarea utilizatorilor/clientilor privind evolutia si starea comenzilor, evaluarea produselor si serviciilor
  oferite, activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media,
  administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si
  comportamentul consumatorului, cu scopul imbunatatirii serviciilor oferite clientilor.
  Companiile care pot avea acces la datele cu caracter personal pot fi consultate aici.
 • Prin completarea datelor dvs. in formularul de creare de cont si/sau de Comanda declarati ca acceptati
  neconditionat ca datele dvs. personale sa fie incluse in baza de date a autocustom.ro, inregistrata in registrul de evidenta
  a prelucrarii datelor cu caracter personal sub numarul 31206, si va dati acordul expres si neechivoc ca toate aceste
  date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate nelimitat teritorial si/sau temporar de catre autocustom.ro, afiliatii si
  colaboratorii acestora pentru desfasurarea si/sau derularea de catre autocustom.ro, afiliatii si colaboratorii acestora de
  activitati cum ar fi, dar fara a se limita la, activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de
  marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si
  monitorizare a vanzarilor si comportamentul consumatorului. De asemenea, va dati acordul expres si neechivoc ca
  aceste date personale sa poate fi transferate (cedate) de catre autocustom.ro atat afiliatilor sai precum si altei/altor
  entitati din tara sau strainatate.
 • Prin citirea prezentelor Termene si Conditii ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de
  lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de
  a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor sale garantate de
  Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie
  a acestor date. Totodata, aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor dvs. personale si de a solicita stergerea
  totala sau partiala a acestora.
 • Pe baza unei cereri scrise, va puteti exercita, in mod gratuit, urmatoarele drepturi:
  – sa vi se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate;
  – sa interviti asupra datelor transmise;
 • – sa va opuneti prelucrarii datelor pentru motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara
  – sa solicitati stergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege.
  – sa descarcati toate datele dumneavoastra.
 • Astfel, autocustom.ro poate notifica utilizatorii/clientii privind ofertele curente prin newsletterul saptamanal, si poate
  trimite felicitari, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.
 • autocustom.ro nu promoveaza SPAM-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul
  autocustom.ro poate opta pentru stergerea acesteia din baza noastra de date.
  Informatiile pe care ni le furnizati vor fi utilizate in scopul pentru care le-ati furnizat, pentru a administra, a sprijini si
  a evalua serviciile noastre si a preintampina incalcarea securitatii, a legii si a termenilor nostri contractuali.
 • De asemenea, autocustom.ro poate furniza datele dumneavoastra cu caracter personal altor companii cu care se afla in
  relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care
  garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform
  legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizori de servicii de servicii de marketing, Curierat, servicii de plata /
  bancare, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe
  piata a produselor si serviciilor noastre.
  Informatiile dumneavoastra cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchet, Politie, Instantele judecatoresti si
  altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres
  formulate.
 • Drepturile pe care le aveti in ceea ce priveste datele dumneavoastra personale
 • In legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal in baza conditiilor specificate in Regulamentul privind
  protectia datelor la nivel european 679/2016 va puteti exercita oricare dintre urmatoarele drepturi:
 • (1) Dreptul de acces la datele cu caracter personal
  Va permite sa obtineti din partea noastra o confirmare a faptului ca autocustom.ro prelucreaza sau nu date personale
  care va privesc si ce astfel de date sunt prelucrate. In cazul in care datele cu caracter personal care va privesc, nu
  sunt colectate de la dumneavoastra, orice informatii disponibile privind sursa acestora, in cazurile in care nu avem o
  interdictie legala privind divulgarea sursei.
 • (2) Dreptul la rectificare
 • Presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete
  care va privesc sau completarea acestora, atunci cand acestea sunt incomplete.
 • (3) Dreptul la stergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”
  Presupune dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante,
  precum (i) datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau
  prelucrate, (ii) datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal, (iii) prelucrarea datelor a avut loc pe baza
  consimtamantului dumneavoastra, iar acesta a fost retras. Aveți dreptul să ștergeți oricând orice date cu caracter
  personal prelucrate de autocustom.ro, cu excepția următoarelor situații:
 • * aveți o solicitare nerezolvată la Serviciul Clienți;
  * aveți o comandă deschisă care nu a fost încă expediată sau a fost parțial expediată;
  * aveți o datorie neplătită la autocustom.ro, indiferent de metoda de plată;
  * dacă există bănuiala sau ați folosit serviciile noastre în mod abuziv în ultimii patru ani;
  * cererea dumneavoastră de acordare de credit a fost respinsă în ultimele trei luni;
  * dacă ați efectuat o achiziție, vă vom păstra datele cu caracter personal în legătură cu tranzacția dumneavoastră
  conform legislației de contabilitate.
 • (4) Dreptul de a va retrage consimtamantul
  Consimtamantul poate fi retras in orice moment, atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal care va
  privesc a fost efectuata pe baza consimtamantului dumneavoastra.
 • (5) Dreptul la restrictionarea prelucrarii
  Presupune dreptul de a solicita si de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc,
  in anumite circumstante, precum (i) dumneavoastra contestati exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite
  verificarea exactitatii acelor date, (ii) datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastra va opuneti
  stergerii acestora, solicitand restrictionarea utilizarii lor.
 • (6) Dreptul la portabilitatea datelor
  Presupune dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care ni le-ati furnizat, cu dreptul de a
  le transmite unui alt operator, in cazul in care (i) prelucrarea datelor s-a efectuat fie in baza consimtamantului
  dumneavoastra sau a contractului incheiat cu noi, iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat prin
  mijloace automate. Acest drept poate fi exercitat, numai in masura in care prelucrarea datelor furnizate a fost
  efectuata exclusiv prin mijloace automate si doar acolo unde extragerea acestor date este fezabila din punct de
  vedere al capacitatilor tehnice folosite de Operator.
 • (7) Dreptul la opozitie
  Presupune ca, in orice moment, aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va
  aflati, prelucrarii datelor cu caracter personal in anumite circumstante, precum (i) prelucrarea a fost efectuata in
  interesul nostru legitim sau (ii) prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearea de profiluri pe baza
  respectivelor dispozitii.
 • (8) Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor dumneavoastra,
  inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care va afecteaza semnificativ.
  Presupune ca aveti dreptul de a solicita interventie umana din partea Operatorului, de a va exprima punctul de
  vedere si de a contesta decizia.
 • (9) Dreptul de a depune o plangere la noi si/sau la autoritatea competenta privind protectia datelor
 • (10) Dreptul de a va adresa justitiei
  Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru intrebari suplimentare cu privire la aceasta Notificare sau in
  legatura cu utilizarea de catre autocustom.ro a datelor personale, va rugam sa ne contactati alegand oricare din
  modalitatile de comunicare descrise mai jos, precizand numele dumneavoastra, adresa postala sau de e-mail (in
  functie de modalitatea prin care doriti sa comunicam), numarul de telefon si scopul cererii.f